Özlem Şakar

Yüksek Lisans Öğrencisi, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, sakarozlem431@gmail.com, 0009-0009- 0431-035X

Articles