Yazı Çağrısı

Yazı Teslimi için Son Tarih

1 Nisan 2022

Toplumsal Değişim dergisi, “toplumsal değişim” alanında yapılmış çalışmaları yayımlayan akademik ve hakemli bir dergidir. Derginin amacı, ulusal ve uluslararası özgün bilimsel çalışmalar için mecra olmak; toplumsal değişimle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek; dünyada ve Türkiye’de değişim olgusunun hangi kavramsal araçlar, kuramsal çerçeveler ve yöntemler kullanılarak ele alınabileceğini ortaya koymaktır.

Dergide, “toplumsal değişim” konusunu çeşitli yöntemler çerçevesinde disipliner açıdan veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu kapsamda; (i) klasik ve çağdaş toplumsal değişme kuramları, (ii) insani, kurumsal ve toplumsal değişim bağlamında mukayeseli araştırmalar, (iii) toplumsal değişim alanında politikalar ve planlama çalışmaları, (iv) toplumsal sistemleri gelecekte büyük değişimlere zorlayacak önemli meydan okumalar, (v) çevresel etkenler sebebiyle toplumlarda ve kurumlarda görülen değişimler ve dönüşümler, (vi) iletişim alanında yaşanan değişimlerin toplumsal yapıya etkileri kapsamındaki yazılara yer verilmektedir.

Dergi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumsal değişimi toplumlarda yaşanan siyasi, ekonomik, dinî, kültürel, teknolojik, çevresel/ekolojik ve demografik değişimler kapsamında ele alan çalışmaları öncelemektedir.

Toplumsal Değişim’e özet göndermeyi düşünen araştırmacıların ve akademisyenlerin özetlerini en geç 1 Nisan 2022 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için telif@fibulayayincilik.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.