OnlineFirst

OnlineFirst Nedir?

OnlineFirst, Toplumsal Değişim’in basıma hazır makaleleri baskıdan önce Online olarak yayımladığı ortamdır. OnlineFirst olarak yayımlanan bir makaleye cilt, sayı bilgileri atanmamakta, makale DOI (Digital Object Identifiers) numarası ile yayımlanmaktadır.
Makale ilgili sayıda yayımlandığında OnlineFirst sayfasından kaldırılmakta ve web sitesinde, yayımlandığı sayı içerisine alınmaktadır.
Yayım kabulü alan bir çalışma yaklaşık 30 gün içerisinde OnlineFirst olarak yayınlanmaktadır.

OnlineFirst Olarak Yayımlanan Makalelere Atıf Yapmak

OnlineFirst olarak yayınlanan bir çalışmanın APA’ya uygun atıf gösterimi aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.

Pinar, A. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının bağımlılıkla baş etme stratejilerinin belirlenmesi. Toplumsal Değişim. Advance online publication. doi: 10.12738/TD.2014.1.18

OnlineFirst Makalelerde Değişiklik Yapmak

OnlineFirst olarak yayımlanan makaleler basılan hâli ile aynıdır. Sadece cilt, sayı ve sayfa numarası atanır. Dolayısıyla OnlineFirst olarak yayımlandıktan sonra bir makalede değişiklik yapılmamalıdır. Sadece basılan nüsha ile OnlineFirst arasında erratum uygulamasını gerektirecek belirgin bir hatanın olması durumunda değişiklik yapılmalıdır.

No OnlineFirst Articles