Yayın Kurulu

 • Adem Efe (Prof. Dr.), Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Isparta, Türkiye
 • Ahmet Koyuncu (Doç. Dr.), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Konya, Türkiye
 • Ferhat Tekin (Doç. Dr.), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Konya, Türkiye
 • Hızır Murat Köse (Dr. Öğr. Üyesi), İstanbul Şehir Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye
 • Hüseyin Aydoğdu (Dr. Öğr. Üyesi), Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Erzurum, Türkiye
 • Hüseyin Korkut (Dr. Öğr. Üyesi), Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu, Ankara, Türkiye
 • Mahmut Hakkı Akın (Doç. Dr.), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Konya, Türkiye
 • Mehmet Ali Aydemir (Doç. Dr.), Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Konya, Türkiye
 • Mehmet Fatih Aysan (Doç. Dr.), İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
 • Muhammet Kızılgeçit (Doç. Dr.), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Rize, Türkiye
 • Muhammet Öztabak (Dr. Öğr. Üyesi), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye
 • Murat Şentürk (Doç. Dr.), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
 • Osman Aydınlı (Dr. Öğr. Üyesi), Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
 • Yusuf Adıgüzel (Doç. Dr.), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
 • Zübeyir Nişancı (Dr. Öğr. Üyesi), İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye