Yazar Hakları

Belli Hakemleri Değerlendirme Süreci Dışında Tutma

Yazar/yazarlar çıkar çatışması gerekçesiyle veya etik gerekçelerle çalışmasının gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilir/belirleyebilirler.

Ayrıca Editör şu konumdaki hakemlere değerlendirme göndermemektedir:

  • Yazarın/yazarların daha önce ortak çalışma yayımladığı,
  • Yazarın/yazarların çalışmalarının ön okumalarında yardımcı olmuş,
  • Yazarın/yazarların daha önceden sorunu olduğu bilinen,
  • Çalışmanın yayımlanmasından finansal fayda sağlayacak,
  • Yazar ile aynı kurumda çalışan (üniversitelerde aynı bölümde) hakemlere.

Geri Çekme

Yazar/yazarlar henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilir/çekebilirler.

Hakem Raporlarına ve Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz

Yazar/yazarlar her zaman ve durumda hakem raporlarına ve editöryal kararlara itiraz etme hakkına sahiptir/sahiptirler. Bu ve benzeri durumlarda Yazardan/yazarlardan itirazlarını gerekçeleri ile bildirmeleri talep edilmektedir. Editörya itiraz durumlarında gerekli görürse yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.

Yayımlanmış Çalışma için Tasarrufta Bulunma

Yayımlanan makalelerin ve değerlendirmelerin telif hakkı İnsan ve Medeniyet Hareketi’ne aittir. Bununla birlikte yazar/yazarlar çalışmalarının kullanımıyla ilgili taleplerini dergi Editörüne iletebilir/iletebilirler.

Akademik amaçlı kullanımlar, makalenin tekrar basımı vb. hususlarda kendisine ulaşan taleplere yönelik olarak Toplumsal Değişim editöryası geri bildirimde bulunmaktadır.

Erratum

Editöryal süreçte veya basım sürecinde ortaya çıkan maddi hatalar sebebiyle yazar, ilk yayımlanacak sayıda çalışmasındaki sorunlu yerler için veya kendisinden kaynaklanmış bilgi hataları için erratum talep edebilir.