Nurcan Korkmazer

Nurcan Korkmazer, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi.

Articles