Muhafazakâr Kesimin İstanbul Sözleşmesi’ne Yönelik Tutumları

Author/s:

Year: 2023 Vol: 5 Number: 2

Abstract

Bu çalışmada, muhafazakâr kesimin İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tutumları saptanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmaları yakından takip etmiş köşe yazarlarının konu ile ilgili görüşleri incelenmiş ve İstanbul Sözleşmesi’nin muhafazakâr kesim arasında hangi nedenlerden dolayı farklılaştığı tespit edilmeye çalışılmıştır. İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen anlaşma, Türkiye tarafından 1 Ağustos 2014 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İstanbul’da imzaya açılması ve Türkiye’nin sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olmasından dolayı kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılmıştır. Uzun süre yürürlükte kalan sözleş- me, 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmiş ancak sözleşme ile ilgili tartışmalar güncelliğini korumuştur. Yürürlükte kaldığı süre boyunca farklı kesimlerden farklı tepkiler alan sözleşme, muhafazakâr kesim içerisinde de ciddi tartışmalara ve ayrışmalara neden olmuştur. Muhafazakâr kesim içerisinde sözleşmeyi destekleme konusunda fikri ayrılıklar yaşanmış, sözleşmeye yönelik farklı tutumlar benimsenmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışma, İstanbul Sözleşmesi’nin medyada, muhafazakâr kesim içerisinde neden farklı tepkilerle karşılandığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda muhafazakâr kesim içerisinde süreç boyunca İstanbul Sözleşmesi’ni yakından takip etmiş kişilerin konuya dair kaleme aldıkları köşe yazıları ve yaptıkları açıklamaları incelemek amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda muhafazakar kesim arasında sözleşmeyi destekleyenler ve sözleşmeye karşı çıkarak feshedilmesi gerektiğini savunanlar olmak üzere iki farklı tutum benimsendiği görülmüştür. Sözleşmeye karşı çıkanların, sözleşmenin cinsiyetsiz bir toplum ideolojisi dayattığı, kadına karşı şiddeti azaltmadığı ve aile kurumuna zarar verdiği gerekçeleriyle karşı çıktıkları saptanmıştır. Sözleşmeyi destekleyenlerin ise sözleşmenin kadına şiddet ve kadın cinayetlerini önlediği ve toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verdiği gerekçeleriyle sözleşmeye destek verdikleri tespit edilmiştir

Keywords
İstanbul Sözleşmesi, muhafazakâr kesim, medya, tutumlar, içerik analizi.