Muhammed Veysel Bilici

Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Merkez Kırklareli Eposta: mvbilici@klu.edu.tr

Articles