Ejder Ulutaş

Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Muş Eposta: ejderulutas@gmail.com

Articles