Üçüncü Yerlerde Sosyal İletişim: Balıkesir’de Kafeler Örnek Olay İncelemesi

Author/s:

Year: 2019 Vol: 1 Number: 1

Abstract

Eğlence ve sosyalleşme yerlerinden biri olan kafeler, toplumsal ilişkilerdeki değişimi yansıtabilmektedir. Günümüzde internetin yaygınlaşması ile bu yerlerin anlamları ve iletişimdeki rolleri farklılaşmıştır. Kafelerin kamusal alan ve üçüncü yerler bağlamında ele alındığı bu araştırma, kamusal alanın parçası olan üçüncü yerlerin bireylerin sosyal ağ bağlarını nasıl etkilediğini, internet ve sosyal medyanın sosyal iletişimde hangi değişimlere sebep olduğunu kafeler olgusu kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde bulunan kafeler üzerine inşa edilmiştir. 18 kafede 40 gözlem yapılmış ve 40 kişi ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Araştırma, kafedeki sosyal iletişim bağlamında lise ve üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırma yapmayı hedeflemektedir. Bu makalede akıllı telefonların, internetin, uygulamaların ve sosyal medyanın gündelik yaşamda etkin olmasıyla bireylerin sosyal iletişim algılarını, eylemlerini ve anlamlarını nasıl değiştirdiği tartışılacaktır.

Keywords
kamusal alan, üçüncü yerler, sosyal iletişim, kafeler, Balıkesir