Risk Toplumu Bağlamında Lise Öğrencilerinin Sosyal Çevreye ve Sosyal Medyaya Dayalı Korkuları: Balıkesir Örneği

Author/s:

Year: 2019 Vol: 1 Number: 2

Abstract

Modern dünyanın riskleri, toplumsal yapı içerisinde bireylerin gündelik yaşamlarını her zaman ve her alanda yakından etkilemektedir. Tehlikelerle dolu bir dünya algısı, hayat içerisinde alınan kararların “riskler” temelinde değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Karşılaştığı her riski önlemek için tedbirler alan gençler zaman içerisinde toplumsal algılarını ve pratiklerini de etkileyecek şekilde bir korku kültürü oluşturmaktadırlar. Bu çalışma, risk toplumu bağlamında lise öğrencilerinin sosyal korkuları konusunda yeni bulgular elde etmek amacı taşımaktadır. Makalede, lise öğrencilerinin sosyal çevre ve sosyal medyaya dayalı korkuları risk toplumu bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada değişen risk algısı risk toplumu, korku kültürü ve güven kavramları çerçevesinde sosyal korkuların çeşitleri ve gündelik yaşama etkileri incelenmektedir. Araştırma kapsamında 24’ü kız, 21’i erkek toplam 45 öğrenci ile görüşülmüştür. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile derinlemesine görüşme yapılarak elde edilmiştir.

Keywords
risk toplumu, sosyal korkular, sosyal medya, sosyal çevre, lise öğrencileri