Modern Kentin Yürüyen, Seyreden, Üreten Karakteri: Flanör

Author/s:

Year: 2020 Vol: 2 Number: 1

Abstract

Bu makale, büyük ölçüde Baudelaire ve Walter Benjamin’in çalışmalarından ortaya çıkan flanör kavramına odaklanıp çağdaş dönemle bu kavramın yansıma düzeyini ortaya koymaya çalışmaktadır. Flanör, modernitenin kentsel yaşamla ilişkisi noktasında öğretici bir metafor olarak kabul edilir; bu nedenle bugün dünyaya yönelik sosyal, tarihi ve kuramsal izahlarda bir araç işlevi sağlayabilir. Çağdaş dönemde flanör etrafında dönen çalışmalar çok çeşitli alanlara yayılmıştır. Bu çalışmada ise flanör, kent hayatının kaçınılmaz ama bir o kadar da değişip dönüşen unsurlarının başında gelen “yürüme”, “seyretme” ve “üretme” üzerinden ele alınacaktır. Pek çok sosyal bilim disiplinin ve bu alanlarda çalışanların da ilgisini çekecek olan flanör etrafında tartışmalar, gelişmekte olan literatür bağlamında incelenmiştir.

Keywords
flanör, kent, yürüme, seyretme, üretme, Baudelaire, Walter Benjamin