Yasemin Demirel

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi, yasdem2@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0571-3988

Articles