Gülşah Özşahin

Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kayalı Kırklareli. Eposta: gulsah.ozsahin@klu.edu.tr

Articles