Türkiye’de Yaşam Beklentisinin Belirleyicileri: ARDL Eşbütünleşme Analizi

Author/s:

Year: 2019 Vol: 1 Number: 2

Abstract

Yaşam beklentisi; bir ülke nüfusunun genel sağlık durumunu ölçen, BM tarafından oluşturulan önemli göstergelerden biridir. Bu gösterge, doğuşta ve 65 yaşta olmak üzere ikiye ayrılır. İlki, doğumdan itibaren kaç yıllık bir ömür sürüleceği ile ilgili bir beklenti iken ikincisi, 65 yaşından sonra kaç yıl daha yaşanabileceğinin beklentisidir. Bu çalışmada, Türkiye’deki yaşam beklentisini arttıran ya da azaltan parametrelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İlgili veri setinin kısıtlı olması sebebiyle, yaşam beklentisini belirlemede kullanılabilecek en uygun veri seti oluşturulmaya çalışılmıştır. Analiz, 1961-2014 yıllarını kapsamaktadır.

Keywords
ARDL eşbütünleşme analizi, yaşam beklentisi, GSYİH, sağlık harcamaları, nüfus artışı