Furkan Bağrıyanık

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, fbagriyanikk@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1644-5533

Articles