Ferhan Saniye Palaz

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul Türkiye. Eposta ferhanpalaz@gmail.com

Articles