Emre Çevik

Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Merkez 39000 Kırklareli. Eposta: cevik.emre@gmail.com

Articles