Adem Başpınar

Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Kayalı Yerleş- kesi, 39010, Kırklareli. Elektronik posta: abaspinar@klu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2125-1832

Articles