Özel Müzelerin Kent İmajına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Author/s:

DOI: 10.51448/tde.2021.2

Year: 2021 Vol: 3 Number: 1

Abstract

Bu çalışma, özel müzelerin ortaya çıkış koşullarını değerlendirerek İstanbul’da bulunan özel müzelerin kent ile kurduğu ilişkiyi ele almaktadır. Küresel kent ağı içerisinde kentin markalaşma sürecinde özel müzelerin rolü anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla hazırlanan çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Özel müzeleri ziyaret eden 16 kişi ile derinlemesine mülakat tekniği yapılmıştır. Kentin markalaşma süreci ve bu süreç içerisinde yaşadığı değişim ve dönüşümlerde kültürün aldığı rol ele alınarak özel müzelerin kentle bu bağlamda kurduğu ilişki giriş bölümünde incelenmiştir. Bulgular kısmında ise saha araştırmasından elde edilen veriler ele alınmıştır. Tartışma bölümünde ise araştırma sonucu ile elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Özel müzelerin, kentte yer seçiminde bulunurken kentin simge mekânlarını tercih ettiğini bu anlamda hem kendini hem de kenti markalaştırdığı ifade edilmiştir.

Keywords
Özel Müze, Müze, Kent, Kent İmajı, İstanbul