Göç Sürecinde Sosyal Bütünleşme Olgusunun “Öteki” ile İlişki Bağlamında Değerlendirilmesi

Author/s:

Year: 2020 Vol: 2 Number: 1

Abstract

Dünyada göç hareketleri küreselleşmenin de etkisiyle hızını arttırarak devam etmektedir. Geçmişten bugüne göç tarihine bakıldığında hem göçlerin hem de göçmenlerin karakteristik özellikleri hem de aynı zamanda göçe ve göçmenlere ev sahibi toplumlar ve devletler tarafından bakış açısı değişmiştir. Göçmenler ve göçmen olmayanlar arasındaki uyumun ve bütünleşmenin sağlanmasında öteki ile ilişkinin temel dinamiklerinin süreci nasıl etkilediği önemli bir faktördür. Göçmenlere yönelik algıların değişmesi, bütünleşme sürecini nasıl etkilemektedir? Bu çalışmanın temel amacı göç sürecinde özneler arası uyumun nasıl sağlandığı ya da nasıl sağlanacağı hakkında temel görüşleri analiz etmek ve bu süreçte kurumlara düşen sorumluluğu ortaya koymaktır.

Keywords
sosyal bütünleşme, uyum, kültürleşme, ötekilik, göç