Erich Fromm- “Özgürlükten Kaçış” Çerçevesinde “Özgürlük” Kavramı

Author/s:

Year: 2021 Vol: 3 Number: 1

İnsan, doğup dünyaya geldikten sonra bile uzun seneler boyunca bakıma muhtaçtır. Anne karnından, anneden fiziksel kopuş önemli bir tekilleşmenin ilk biyolojik adımı olsa da bebek, en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan acizdir. Bu da uzun süre daha devam edecek bir bağlılığı ve birliktelik halini mecburi kılar. Başlangıçtaki bu birliktelik süreci, açlık, susuzluk gibi tüm insanlardaki temel ihtiyaçlara çözüm üretirken, sevgi, nefret, boyun eğme arzusu, iktidar hırsı gibi kişilikleri farklılaştıran başka dürtülerin de oluşumunu doğrudan etkiler. İçinde bulunulan ilk sosyal ortam ailedir. Bireyin ne yapmak isteyeceği üzerinde, nelerin yasak ve nelerin makbul olduğuna dair ailede çizilen sınırlar çok belirleyicidir. Freud, baskı altına alınan itkilerin, kültürel açıdan değer taşıyan ve gerçekleştirilmesi şiddetle arzulanan özlemlere dönüştüğünü söyler ve bu dönüşümü ifade etmek için “yücelme” sözcüğünü kullanır. (E.F. Özgürlükten Kaçış – Say Yayınları- s.28)