Merve Ege Yanbasar Aktaş

Marmara Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları Yüksek Lisans Öğrencisi, merveyanbasar94@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5116-5118

Articles