Merve Ayar

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Alanında “İstanbullu Gençlerin Kent İmge- si: Kağıthane Örneği” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı alanda doktora çalışmasına de- vam eden Ayar Yılmaz, Medine Tayfur Sökmen Kız İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik yapmaktadır. merveayar@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2998-6638

Articles

No Articles for Merve Ayar

Book Reviews