Betul Çiçek

YÖK 100/2000 Doktorantı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi, betulcicek1994@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8067-1119

Articles