Ziya Gökalp’in Kültür (Hars)- Medeniyet Kuramının Yücel Çakmaklı Sinemasında İzleri

Author/s:

Year: 2023 Vol: 5 Number: 2

Abstract

Özet

Türk sinemasında milli sinemanın kurucusu olarak kabul gören Yücel Çakmaklı sineması geleneksel açıdan milli, dini ve ahlaki değerlerin toplumdan giderek silinmesine odaklanmaktadır. Milli sinemanın odağında milli kültürün topluma yeniden aktarılması yer almaktadır. Milli kültür kavramı toplumsal tarihimizde Ziya Gökalp’in “Kültür (Hars) ve Medeniyet” kuramında karşımıza çıkmaktadır. Gökalp kültürün biricik olma özelliğini ortaya koymaya çalıştığı bu kuramıyla modernleşme sürecimizi farklı bir açıdan okumayı denemiştir. Gökalp, Batı’nın ilim ve tekniğinden yararlanırken kültürümüzü muhafaza etmenin gerekliliğini de ön plana çıkarmaktadır. Yücel Çakmaklı ile Ziya Gökalp’i ortak bir kümede ele almamızı sağlayan bu düşünce tarzıdır. Çalışmamızda tarihsel sosyoloji perspektifiyle “Kültür (Hars) ve Medeniyet” kuramı üzerinden Yücel Çakmaklı’nın Oğlum Osman ve Memleketim filmleri Ziya Gökalp’in “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” akımlarından yararlanarak incelecektir.

Keywords
Modernleşme, Kültür, Milli Kültür, Ziya Gökalp, Milli Sinema, Yücel Çakmaklı