Türk Toplumunda Yaşlılık Algısı: Atasözleri Üzerinden Bir Söylem Analizi

Author/s:

Year: 2023 Vol: 5 Number: 1

Abstract

Özet

Yaşlanma dünyaya gelen her bireyin tecrübe ettiği bir süreçtir. Temelde biyolojik, psikolojik ve sosyolojik birçok unsura bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu açıdan, her bireyin ve toplumun tecrübe ettiği yaşlılık esasında eşsizdir. Yaşlılık her ne ka- dar içerisinde birden fazla boyutu barındıran parametrelere sahip olsa da toplum- sal alandaki yansıması genel olarak sınırlı, homojen ve tek boyutlu bir paradigma çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında toplumların tarihsel tecrübelerine bağlı olarak edindikleri bilgi birikimi son derece etkili olmuş-tur. Bir toplumun yaşlılık algısı ve yaşlı bireye karşı tutumları, toplumda hakim olan kültür ve değer yargılarıyla doğrudan ilişkilidir. Toplumların yaşlılıkla ilgili genel algılarını öğrenebilmek adına başvurabilecek birincil kaynakların başında atasözleri gelmektedir. Bu çalışmada Türk toplumunun yaşlılık algısı, yaş ayrımcılığı ve yaşlan- ma biçimleri üzerinden, Türk atasözleri ekseninde analiz edilmiştir.

Keywords
•Yaşlılık •Yaşlanma •Yaş Ayrımcılığı •Kültür •Değer Yargısı