Tarz-ı Siyaset ve Emek: İslamcı Düşüncenin Emek Yorumu

Author/s: Hacı Sarı

Year: 2020 Vol: 2 Number: 2

Abstract

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında ortaya çıkan İslamcılık düşüncesinin emek yorumu genel itibariyle naslara dayanmakla birlikte ince bir fark İslamcılığı klasik dönem alimlerinden bir miktar farklı kılmaktadır. Devlet ve dinin elden gitme kaygısını taşıyan İslamcılık, bünyesine aynı zamanda muhatap ve karşı olduğu modern Batı düşüncesinden ekler de katmıştır. Modern çağda Müslüman olarak var olmanın çabası olarak tanımlanabilecek olan İslamcılığın moderne dair meydan okumalarda karşılaştığı zorlukları aşma gayreti, İslamcılığı bir nebze de olsa moderniteye yaklaştırmış ya da etkilenmesini beraberinde getirmiştir. İslamcılığın nassa dayalı emek söylemi, geniş bir çerçevede ele alınan “sa’y” ya da “sa‘y u amel” kavramı İslam akidesinin çalışma hayatı bağlamında yeninden yorumlanmasını beraberinde getirmiştir. Ayrıca İslam ve geri kalmışlık çerçevesinde vücud bulan İslamcılığın emek söylemi, çalışmaya verilecek olan kıymet sayesinde İslam’ın yeniden hükümran olmasına yardımcı olunacağı iddiası üzerine kurulmuştur. Sırat-ı Müstakim, Sebillürreşad ve Beyan’ül-Hak dergilerine münhasıran yapılan bu araştırma, İslamcı düşüncenin çalışmaya tekabül eden fikriyatın amaç olarak değil de araç olarak kullanılmasını ifade etse de başvurulan yöntem, modernlik sürecinde asli bir vazife yüklemiş, kurucu unsurlardan kılmıştır.

Keywords
İslamcılık düşüncesi, İslamcı matbuat, Sırat-ı Müstakim, Beyan’ül-Hak, emek, toplumsal değişim