Fransa ve Türkiye’deki Çadlı Öğrencilerin Uyum Süreçlerinin Karşılaştırması

Author/s:

Year: 2022 Vol: 4 Number: 2

Abstract

Bu araştırmada Fransa ve Türkiye’deki Çadlı öğrencilerin uyum süreçleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Her yıl çok fazla Çadlı öğrenci Fransa ve Türkiye’ye eğitim almak amacıyla gelmektedir. Eğitim süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlamak isteyen öğrencilerin etraflarıyla sosyalleşmeleri gerekmektedir. Yurtdışında okuyan Çadlı öğrencilerin uyum sorunları ile alakalı çok fazla çalışmanın olmadığını söylemek mümkündür. Bu çalışma Fransa ve Türkiye’de öğrenim görmekte olan öğrencilerin sosyal, kültürel, akademik, finansal ve uyum sorunlarının incelenmesine yöneliktir. Öğrencilerin eğitim hayatında ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar, sosyal iletişim becerileri ve finansal sıkıntıları incelenmektedir. Bununla beraber Fransa ve Türk kültürüne uyum süreçlerine ilişkin konular incelenmiştir. Bunun için, ilgili literatür ve akademik çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan kapsamlı bir anket ve görüşme yolu ile bulgular elde edilmiş ve söz konusu bulgular ışığında Çadlı öğrencilerin uyum sorunları; cinsiyet, yaş, medeni durum, Fransa ve Türkiye’de kalma süreçleri gibi değişkenler açısından karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu araştırmanın başlığı, uyum süreçlerinin getirdiği sorunların akademik olarak dil yeterliliği, ekonomik sorunlar ve kültürel adaptasyon olduğu görülmüştür.

Araştırmada Çadlı öğrencilerin Fransa ve Türkiye’yi tercih etme nedenleri incelenirken gittikleri her iki ülkede öğrenci-toplum entegrasyonuna odaklanılmaktadır. Bu nedenlerle ilgili olarak Türkiye’deki görüşmeler yüz yüze yapılmış ve Fransa’da okuyan öğrenciler ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Fransa’dan Türkiye’ye farklı nedenlerle gelenler ile yüz yüze olarak görüşme yapılmıştır. Özellikle geçtiğimiz son 10 yılda Çadlı öğrenciler Türkiye’ye gelmeye başlamışlardır. Çoğunlukla Türkiye’ye eğitim için gelmiş ve mezun olduktan sonra geri dönmemek üzere Türkiye’ye yerleşmeye başlamışlardır. Bunun yanı sıra Afrika genelinde ve Çad özelinde Türkiye ile eskiden beri var olan ilişkileri yeniden canlanmaya başlamıştır. Çad ve Türkiye ilişkisi son 10 yıl içerisinde giderek artan bir orana ulaşmıştır.

Keywords
Çadlı Öğrenciler • Çad • Fransa • Türkiye • Yükseköğretim • Adaptasyon • Sosyo-Kültürel sorunlar • Akademik Sorunlar