Birleşmiş Milletler Koruma Sorumluluğu Doktrininin (Responsibility to Protect) İnsani Müdahalelere Olan Katkısı ve 2011 Libya Müdahalesi

Author/s:

DOI: https://dx.doi.org/10.51448/tde.2022.5

Year: 2022 Vol: 4 Number: 1

Abstract

Makale bağlamında, insani krizler karşısında Karşı Sorumluluğun (R2P) sütunları değerlendirilmektedir. Öncelikle, egemenlik kavramının farklı yorumuna ve müda- haleleri meşru kılmak için R2P’de nasıl kullanıldığına yer verilerek öğretinin sorum- luluk ayağı açıklanmıştır. Öğretinin ikinci ayağı olarak, bir müdahale için önleyici tedbirler değerlendirilir. Son olarak, insani krizlere olan tüm katkıları göz önünde bulundurularak, müdahale öncesi ve sonrası aşamalar, 2011 Libya müdahalesi örne- ği ile değerlendirilmektedir. Artıları ve eksileri ne olursa olsun, Koruma Sorumlu- luğu kavramı, kısa sürede eksiksiz bir normatif kılavuzun hazırlanmasına yönelik dikkate değer bir adım olmuştur.

 

Keywords
Müdahale, Koruma Sorumluluğu (R2P), Egemenlik, İnsani Krizler, Libya