Bibliyometrik Yaklaşımla Türkiye’deki Zekât Odaklı Tez Çalışmalarının Analizi

Author/s:

Year: 2023 Vol: 5 Number: 2

Abstract

Bu çalışma, 1980-2022 yılları arasında Türkiye’de zekât konusu üzerine yapı- lan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Çalışmanın sonuçları, zekât konusunun daha derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olmayı ve gelecekte bu alanda yapılacak araştırmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma süreci, Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinde, zekât konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kelimelerin taratılmış ve 32 yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır. Bibliyometrik analizler, tez künyelerinde belirtilen parametreler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu parametreler; yayınlandığı yıl, tezin dili, tez türü, yayınlandığı üniversite, yayınlandığı enstitü, yayınlandığı anabilim dalı, tezin çalışma konusu, kullanı- lan anahtar kelimeler ve danışmanlık yapan akademisyen ünvanlarıdır. Veriler yüzde ve frekans analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, zekât konusu üzerine yapılan tezlerin çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde olduğunu, tezlerin daha çok İslam Ekonomisi ve İslam Hukuku gibi alanlarda yoğunlaştığını, tezlerin çoğunluğunun Türkçe dilinde yazıldığını ve araştırma yöntemlerinin genellikle nitel olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, anahtar kelime analizi, zekâtın İslam ekonomisi, sosyal adalet, fakirlik, İslam hukuku ve sosyal kalkınma gibi konularla sık sık ilişkilendirildiğini göstermiştir

Keywords
Zekat; Bibliyometrik Analiz; İslami Finans; Literatür Taraması