Journal Cover
Submission

Toplumsal Değişim dergisi, “toplumsal değişim” alanında yapılmış çalışmaları yayımlayan akademik ve hakemli bir dergidir. Dergide toplumlarda yaşanan siyasi, ekonomik, dinî, kültürel, teknolojik, çevresel/ekolojik ve demografik değişimleri konu edinen çalışmalara yer verilmektedir.

Dergi, aşağıda belirtilen konu başlıklarıyla özel olarak ilgilenmektedir; ancak kapsam bunlarla sınırlı değildir:

Toplumsal Değişim’in amacı, ulusal ve uluslararası özgün bilimsel çalışmalar için mecra olmak; toplumsal değişimle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek; dünyada ve Türkiye’de değişim olgusunun hangi kavramsal araçlar, kuramsal çerçeveler ve yöntemler kullanılarak ele alınabileceğini ortaya koymaktır. Böylelikle toplumsal değişim olgusuna farklı açılardan yaklaşan çalışmaları bir araya getirmek ve bunları alanda çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların istifadesine sunmak amaçlanmaktadır.