Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Algısı: Konya Örneği

Author/s: Elif Nur Yeniçeri

Year: 2020 Vol: 2 Number: 2

Abstract

Eğitimin büyük bir hızla uluslararası bir form kazandığı günümüz dünyasında Türkiye farklı coğrafyalardan gelen öğrencilere ev sahipliği yapmakta ve uluslararası öğrencilerin çekim merkezi haline gelmektedir. Her yıl kendi imkânlarıyla gelen binlerce uluslararası öğrencinin yanı sıra yaklaşık 4 bin öğrenci de Türkiye Bursları kapsamında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim görmek amacıyla Türkiye’ye gelmektedir. Türkiye’de 2017 itibariyle yaklaşık 7,2 milyon üniversiteli içinde yabancı öğrenci sayısı toplam 108 bin 76’dır. İlk sırayı 15 bin 42 öğrenci ile Suriye’den gelen öğrenciler almaktadır. Türkiye’de ikamet etmekte olan 3 milyon 400 bin 195 Suriyeliden 1 milyon 608 bin 806’sının 18 yaş altı olduğu dikkate alındığında Suriyeli üniversite öğrencilerinin önümüzdeki dönemde de birçok araştırmaya konu olacağı, bu anlamda Suriyeli üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaların literatürde önemli bir yer tutacağı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Konya, yabancı öğrencilerin de yoğun olarak tercih ettiği illerin başında gelmesinin yanı sıra en fazla Suriyeli nüfusa sahip ilk on ilin içinde yer almaktadır. Konya’da bulunan ikisi devlet biri vakıf olmak üzere 3 farklı üniversitede öğrenimlerine devam devam eden 278 Suriyeli üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Buna göre, Selçuk Üniversitesi’nde 145, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 104 ve bir vakıf üniversitesi olan Karatay Ticaret Odası Üniversitesi’nde 29 Suriyeli üniversite öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu bağlamda araştırmamız Konya’da üniversitede okuyan Suriyeli üniversite öğrencilerinin eğitim, meslek ve istihdama ilişkin gelecek beklentilerini ortaya koymaya yöneliktir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Veri toplama aşamasında 3. veya 4. sınıfta ve farklı bölümlerde öğrenim gören Selçuk Üniversitesi’nden 4, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden 2 ve Karatay Ticaret Odası Üniversitesi’nden 3 olmak üzere toplam 9 kişiyle yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Örnekleme, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden tabakalı örneklem tekniği ile ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler sorun alanlarına göre tasnif edilerek analitik bir perspektifle yorumlanmıştır.

Keywords
uluslararası öğrenciler, Suriyeli üniversite öğrencileri, eğitim, gelecek beklentisi