How to Implement a Cohesive Youth Policy for All: A Comparative Analysis of the Origins of ‘International’ Youth Policy in the World

Author/s:

Year: 2022 Vol: 4 Number: 2

Abstract

Bu çalışmada farklı bölgelerdeki gençlik politikalarının doğasının ve dahil olan po- litik süreçlerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, bu makale dünya çapındaki gençlik politikalarının sınırları üzerine genel bir çerçeve sunmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, gençlik politikası genel bir konsept olarak açıklanmıştır. Sonrasında ise gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması açısından bir başarı hikayesi olarak görülen Avrupa Gençlik Politikası ile Orta Asya’daki gençlik politikasının temeli (Rusya ve Kazakistan örnekleri üzerinden) öne çıkan politikaların bölgesel gerçekliklerini anlayabilmek adına tarihsel bağlamda incelenmiştir. Son olarak, küresel bir kuruluşun dünya gençliğini ilgilendiren konulara nasıl parmak bastığını görmek için BM’nin gençlik politikalarına dair eylemsel yaklaşımı analiz edilmiştir. Bu çalışmanın temel bulguları, gençlik uygulamalarında Avrupa metodolojisinin baskın olmasına rağmen, farklı bölgelerdeki politika boşluklarının küresel bir kurum tarafından etkin bir gençlik uygulamasıyla giderilmesi için yerel ve bölgesel ihtiyaçların benzersiz olduğunu ve özel yaklaşımlarla ele alınması gerektiğini öne sürmektedir.

Keywords
Gençlik politikası • Avrupa Gençlik Politikası • Asya’da Gençlik Politikası • Uluslararası Gençlik Politikası Standartları