Armağan Yalnızca Atiye Değil Ayrıca Âtîdir: Türk Kadınlarının Yemek İkram Pratiği

Author/s:

Year: 2019 Vol: 1 Number: 1

Abstract

Mübadele tarzları literatürü, saf armağandan bir borç biçimine doğru dönüşüme örtük bir şekilde gönderme yapan çizgisel bir tarih önermektedir. Hâlbuki, Türk kadınlarının komşularına yaptıkları yemek ikramları pratiği bu çizgisel tarihe döngüsel bir alternatif sunmaktadır. Bir başka deyişle örtük bir borçluluğa dönüştükten sonra Türk kadınlarının komşularına sundukları yemek ikramı, gündelik hayatlarında bir tür çakma-armağana dönüşmüştür. İlk olarak bu çalışma, derinlemesine mülakatlardan elde edilen verileri temel alarak bu yemek ikramı ve sonucunda yaşanan tabak trafiğinin Türk kadınlarının gündelik hayatlarında nasıl gerçekleştiğini detaylıca tasvir etmeyi amaçlamaktadır. İkinci olarak çalışma, bu pratiğin nasıl bir yandan komşular arasındaki ilişki bağlarını gevşeten (Bu nedenle çakma olarak nitelenmektedir.) bir yandan da saf armağana yakın olması itibarıyla komşular arası dayanışma potansiyelini hâlen içinde barındıran bir tür çakmapratiğe dönüştüğünü göstermeyi amaçlamaktadır. Son olaraksa bu çalışma, borç-merkezli piyasa kapitalizminin hâkim olduğu bir dünyada gündelik hayat içerisinde çeşitli mübadele tarzı alternatiflerinin varlığına işaret etmeyi amaçlamaktadır.

Keywords
yemek ikramı, mübadele tarzları, armağan, borçluluk, çakma-armağan