Yonca Deniz Gürol

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi, gurol@yildiz.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0618-5750

Articles