Melek Kırtıl

Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Kayalı Kırklareli. Eposta: melekkirtil00@gmail.com

Articles