Kamer Çamurluoğlu

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, kamer4453@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1478-518X

Articles